خانه / تماس با دبیرخانه

تماس با دبیرخانه

دبیرخانه علمی: تهران- خیابان کارگر شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران- اتاق ۳۰۲
آدرس پستی: تهران صندوق پستی ۱۷۱-۱۳۱۸۵
تلفن مرکزی:  ۶۶۱۹۱۰۰۰
پست الکترونیک: paper.zist@gmail.com

وبسایت:  www.hse.mdatran.com

Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی